ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤA
ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΠΑΡΑΛΙΑΣ ΚΟΡΙΝΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ ΚΟΙΝΗ ΑΕ ΟΤA
ΤΑΣIAKOY 2,ΚΟΡΙΝΟΣ 60064

Ανάρτηση ισολογισμών

ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2014
( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2014)

Σύγκλιση τακτικής γενικής συνέλευσης
των μετόχων


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 
( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2013)


ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 31ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2012 
( 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου 2012)


Produced by Patsis WEB LTD ©2013